• T2

  24/10

 • T3

  25/10

 • T4

  26/10

 • T5

  27/10

 • T6

  28/10

 • T7

  29/10

 • CN

  30/10

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16994.4517097.0317249.79
USD 223002230022370
JPY 211.61213.75215.66

Lượt truy cập:

347499