• T2

  16/07

 • T3

  17/07

 • T4

  18/07

 • T5

  19/07

 • T6

  20/07

 • T7

  21/07

 • CN

  22/07

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16789.6416890.9917075.56
USD 230152301523085
JPY 200.83202.86207.14

Lượt truy cập:

11445759