• T2

  21/05

 • T3

  22/05

 • T4

  23/05

 • T5

  24/05

 • T6

  25/05

 • T7

  26/05

 • CN

  27/05

Dữ liệu ngày 21/05 chưa được cập nhật

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16925.1717027.3317179.17
USD 227452274522815
JPY 201.49203.53205.95

Lượt truy cập:

1153349