Phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

Cập nhật 17/04/2018

Phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

THÔNG BÁO
Phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương
- Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018
          Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018. Sau khi thống nhất với Công an tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 như sau:
 
          I. ĐỐI VỚI CÁC XE KHÔNG ĐI LỄ HỘI
          1. Phương án phân luồng giao thông từ xa đối với các xe không đi Lễ hội
          - Các phương tiện đi từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội: Đi theo Quốc lộ 2 đến Km123+700 thành phố Tuyên Quang, đi theo Quốc lộ 2C về Vĩnh Phúc, đến ngã 3 Tam Dương (Vĩnh Phúc) giao nhau với Quốc lộ 2 rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 về Hà Nội; hoặc đến Km5 Quốc lộ 2C rẽ vào nút IC4 lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Hà Nội và ngược lại (không qua địa bàn tỉnh Phú Thọ).
- Các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Hà Giang, Tuyên Quang theo 3 phương án:
          + Phương án 1: Các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Tam Dương - Vĩnh Phúc (Km36 Quốc lộ 2) rẽ phải vào đường Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
          + Phương án 2: Các phương tiện đi đến Km9+200 Quốc lộ 2 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Km25 rẽ ra nút IC4 đi theo Quốc lộ 2C lên Tuyên Quang gặp Quốc lộ 2 (tại Km123+700) rẽ phải đi Hà Giang hoặc đi tiếp đến nút IC9 (Km66, thị xã Phú Thọ) rẽ trái đi theo đường Hùng Vương (đường 35m) gặp Quốc lộ 2 tại Km 82+200 rẽ trái đi tiếp Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
          + Phương án 3: Từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 đến Km73+500 rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh, sau đó rẽ phải theo đường tỉnh 315B khoảng 3Km gặp Quốc lộ 2 rẽ trái đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
          - Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Yên Bái, Lào Cai theo 3 phương án:
+ Phương án 1: Các phương tiện đi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ngược lại.
          + Phương án 2: Các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì (Km 53+200 Quốc lộ 2) rẽ trái đi theo Quốc lộ 2D đi Hạ Hòa lên Yên Bái, Lào Cai; hoặc đi lên thị xã Phú Thọ, đến ngã 3 Trường Thịnh (Km 34 Quốc lộ 2D), rẽ phải theo Đường tỉnh 315B ra Quốc lộ 2 (Km 85+00), rẽ trái lên Yên Bái, Lào Cai; hoặc đi qua cầu Phòng Châu rẽ phải theo Quốc lộ 32C đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại
          + Phương án 3: Từ Hà Nội theo Quốc lộ 32, đến Km76+500 (cầu Phong Châu) rẽ trái đi theo Quốc lộ 32C đến Km44 rẽ trái vào nút IC10 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoặc tiếp tục đi thẳng theo Quốc lộ 32C đi Yên Bái, Lào Cai; hoặc đến Km73+500 rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh sau đó rẽ phải theo đường tỉnh 315B khoảng 3Km gặp Quốc lộ 2 rẽ trái đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại.
          - Các phương tiện đi từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) về Hà Nội và ngược lại đi theo 02 phương án
+ Phương án 1: Theo Quốc lộ 32 đến Km78+850 giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến Km 22+200 giao nhau với Quốc lộ 32 (xã Hương Nộn, Tam Nông), rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
+ Phương án 2: Theo Quốc lộ 32 đến Km78+850 giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến Km 22+200 giao nhau với Quốc lộ 32 (xã Hương Nộn, Tam Nông), rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội; hoặc theo Quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây, rẽ phải qua cầu Vĩnh Thịnh, sau đó đi theo Quốc lộ 2C đến Km9+800 rẽ phải theo Quốc lộ 2 về Hà Nội và ngược lại.
          2. Phương án phân luồng nội tỉnh đối với các xe không đi Lễ hội.
           - Các phương tiện đi từ huyện Đoan Hùng về Hà Nội: Theo Quốc lộ 2 đến (Km85+00) ngã 3 Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) rẽ phải theo Đường tỉnh 315B đến Km5+800, rẽ trái đi theo đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp đến Km 22+200 rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
          - Các phương tiện đi từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi Hà Nội, Vĩnh Phúc có 3 phương án:
- Phương án 1: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, sau đó đi theo đường Hùng Vương (đường 35m) vào nút IC9 lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.
- Phương án 2: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, đi theo Đường tỉnh 315B, đến Km5+800 (ngã ba giao nhau với đường Hồ Chí Minh), rẽ phải vào đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp đến Km 22+200 rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
- Phương án 3: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, đi tiếp theo Quốc lộ 2D qua cầu Hạc Trì về Hà Nội và ngược lại.
          - Các phương tiện đi từ thành phố Việt Trì (nội thành) đi Tam Nông, Thanh Sơn: Theo Quốc lộ 2D qua cầu Phong Châu sang Tam Nông, Thanh Sơn và ngược lại.