Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ - Sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm cho sản xuất cây ăn quả

Văn hóa - Du lịch

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16789.6416890.9917075.56
USD 230152301523085
JPY 200.83202.86207.14

Lượt truy cập:

11437164