Dâng hương kính cáo tổ tiên về việc UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Văn hóa - Du lịch

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 17015.3917118.117270.77
USD 227302273022800
JPY 205.54207.62209.48

Lượt truy cập:

1113506