CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ THỌ
 
I. Ban Giám đốc Đài:
1- Giám đốc, Tổng biên tập: 
      - Bà: Nguyễn Thị Tuyết Chinh
2- Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập:
- Bà: Trần Thị Hồng Tâm
- Ông: Lê Hồng Khanh
II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Trưởng phòng: Đào Xuân Quỳnh
- Phó phòng: Dương Thanh Lưu
2. Phòng Thời sự:
- Trưởng phòng: Phan Thị Thu Hiền
- Phó phòng: Trần Mạnh Cường
- Phó phòng: Vũ Anh Tuấn
- Phó phòng: Đào Thị Thắm
3. Phòng Thư ký biên tập:
- Trưởng phòng: Cao Thị Thu Hiền
- Phó phòng: Nguyễn Minh Lê
4. Phòng Thông tin - Điện tử và Chuyên đề:
- Trưởng phòng: Dương Duy Khoa
- Phó phòng: Tống Thu Phương
- Phó phòng: Đào Gia Thái
5. Phòng Nghiệp vụ cơ sở và Chương trình tiếng Dân tộc - Miền núi:
- Trưởng phòng: Vũ Văn Đức
- Phó phòng: Nguyễn Kiều Liên Phương
6. Phòng Văn nghệ và Giải trí:
- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Ngọc
- Phó phòng: Dương Quỳnh Hoa
- Phó phòng: Nguyễn Lương Minh
7. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ:
- Trưởng phòng: Đặng Xuân Toản
- Phó phòng: Nguyễn Ngọc Tân
- Phó phòng: Nguyễn Trọng Tuân
- Phó phòng: Nguyễn Quốc Khánh
8. Phòng Dịch vụ và quảng cáo:
- Trưởng phòng: Trần Trung Giang
- Phó phòng: Đỗ Kim Giang

 

Văn hóa - Du lịch

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16403.4716502.4816682.61
USD 233002330023390
JPY 205.03207.1212.15

Lượt truy cập:

12878469