Hướng dẫn sử dụng website, xin liên hệ:
1. Ông Lê Hồng Khanh
Trưởng phòng Thông tin điển tử và Chuyên đề
Số điện thoại: 0975.405.575
2. Ông Đặng Xuân Toản
Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ
Số điện thoại: 0915.031.018
3. Ông Nguyễn Kiều Tuấn Việt
Phòng Thông tin điện tử và Chuyên đề
Số điện thoại: 0983.004.854

Văn hóa - Du lịch

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 17023.7117126.4717279.24
USD 226902269022760
JPY 201.24203.27205.09

Lượt truy cập:

687461