Hướng dẫn sử dụng website, xin liên hệ:
1. Ông Lê Hồng Khanh
Trưởng phòng Thông tin điển tử và Chuyên đề
Số điện thoại: 0975.405.575
2. Ông Đặng Xuân Toản
Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ
Số điện thoại: 0915.031.018
3. Ông Nguyễn Kiều Tuấn Việt
Phòng Thông tin điện tử và Chuyên đề
Số điện thoại: 0983.004.854

Văn hóa - Du lịch

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16814.1516915.6417066.55
USD 226502265022720
JPY 200.32202.34204.14

Lượt truy cập:

648820