Quốc phòng trên đất Tổ - Triển khai đồng bộ trong công tác tuyển quân

266 Lượt xem
12/12/2019