Giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII

252 Lượt xem
02/08/2019

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận