Đang phát: Sách hay cho mọi người: Võ Nguyên Giáp – Ngọn núi phủ tuyết

Thứ ba ngày 23/04/2024

05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Nanh thép – Phim VN (Tập 14)
06:50Bạn hỏi bác sỹ trả lời: Ích thận vương
07:45Văn hoá – Văn nghệ dân gian đất Tổ: Sách và văn hoá đọc
08:00Pháp luật và đời sống: Trường học an toàn
08:10Phim truyện: Muôn vàn cách yêu – Phim TQ (Tập 20)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Sách thật – sách giả
09:35Dân tộc, miền núi và phát triển: Đào tạo nghề cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
09:50Hành trình di sản: Đền Chẹo
10:00Phim truyện: Bác Ba Phi - Phim VN (Tập 14)
10:45Sách hay cho mọi người: Võ Nguyên Giáp – Ngọn núi phủ tuyết
11:05Chuyên đề: Tăng sức hút đầu tư
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h00: Săn cáo - Phim TQ (Tập 24)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Dân tộc, miền núi và phát triển: Đào tạo nghề cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
13:50Hành trình di sản: Đền Chẹo
14:00Phim truyện: Bánh mỳ ông Màu – Phim VN (Tập 60)
14:45Các vấn đề xã hội: Sách thật – sách giả
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15*Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Đam mê – Phim BĐN (Tập 5)
16:05Bạn hỏi bác sỹ trả lời: Tumolung
17:05Phim truyện: Hạnh phúc mong manh – Phim HQ (Tập 20)
18:00Tác giả - tác phẩm: Gửi về Xuân Lộc yêu thương
18:15Sách hay cho mọi người: Võ Nguyên Giáp – Ngọn núi phủ tuyếtTrực tiếp
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15Phim truyện HQ: Người mẹ kế kỳ lạ (Tập 15)
21:00Các vấn đề xã hội: Sách thật – sách giả
21:15Chuyên đề: Tăng sức hút đầu tư
21:30Hành trình di sản: Đền Chẹo
21:40Dân tộc, miền núi và phát triển: Đào tạo nghề cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
21:55Sách hay cho mọi người: Võ Nguyên Giáp – Ngọn núi phủ tuyết
22:00Phim truyện HQ: Lời nguyền dối lừa (Tập 17)
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
Trang chủ - Phải 2Trang chủ - Phải 2