Cơ cấu tổ chức

124 Lượt xem
06/08/2019
I. Ban Giám đốc Đài:

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Giám đốc, Tổng biên tập

- Bà: Trần Thị Hồng Tâm: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập

- Ông: Lê Hồng Khanh: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1.Văn phòng:

- Chánh văn phòng: Đào Xuân Quỳnh

- Phó chánh văn phòng: Dương Thanh Lưu

2. Phòng Thời sự:

- Trưởng phòng: Phan Thị Thu Hiền

- Phó phòng: Trần Mạnh Cường

- Phó phòng: Vũ Anh Tuấn

3. Phòng Thư ký biên tập và Thông tin điện tử

- Trưởng phòng: Cao Thị Thu Hiền

- Phó phòng: Nguyễn Minh Lê

- Phó phòng: Đào Thị Thắm

4. Phòng Chuyên đề và Dân tộc - Miền núi:

- Trưởng phòng: Dương Duy Khoa

- Phó phòng: Tống Thu Phương

- Phó phòng: Đào Gia Thái

- Phó phòng: Nguyễn Kiều Liên Phương

5. Phòng Văn nghệ và Giải trí:

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Ngọc

- Phó phòng: Dương Quỳnh Hoa

- Phó phòng: Nguyễn Lương Minh

6. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ:

- Trưởng phòng: Đặng Xuân Toản

- Phó phòng: Nguyễn Ngọc Tân

- Phó phòng: Nguyễn Trọng Tuân

- Phó phòng: Nguyễn Quốc Khánh

7. Phòng Dịch vụ và quảng cáo:

- Trưởng phòng: Trần Trung Giang

- Phó phòng: Vũ Văn Đức

- Phó phòng: Đỗ Kim Giang

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận