Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2024 - Kinh phí phối hợp tuyên truyền trên truyền hình và các ứng dụng trực tuyến của Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV)

920 Lượt xem
08/05/2024