ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210 384 6323 - Fax: 0210 384 6323 

Hướng dẫn sử dụng website, xin liên hệ:

Trưởng phòng
Thông tin điển tử và Chuyên đề

Ông: Dương Duy Khoa

Điện thoại: 0913.350.052

Trưởng phòng
Kỹ thuật và Công nghệ

Ông: Đặng Xuân Toản

Điện thoại: 0915.031.018

Phòng
Thông tin điện tử và Chuyên đề

Ông: Nguyễn Kiều Tuấn Việt

Điện thoại: 0983.004.854

Bạn có thắc mắc cần PTV giải đáp, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và gửi cho tòa soạn: