ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210 384 6323 - Fax: 0210 384 6323 

Hướng dẫn sử dụng website, xin liên hệ:

Trưởng phòng

Thư ký biên tập và Thông tin điện tử

Ông: Dương Duy Khoa

Điện thoại: 0913.350.052

Trưởng phòng
Kỹ thuật và Công nghệ

Ông: Đặng Xuân Toản

Điện thoại: 0915.031.018

 

Bạn có thắc mắc cần PTV giải đáp, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và gửi cho tòa soạn: