ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210 384 6323 - Fax: 0210 384 6323 

Bạn có thường xuyên xem kênh Truyền hình Phú Thọ không: