05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Tội ác không dung thứ (Tập 19)
06:45Đẹp cùng PTV
06:55Nhịp sống thể thao
07:05Hộp thư truyền hình
07:30Giảm nghèo bền vững
07:45Phóng sự
08:10Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ – Phim TQ - Tập 24
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Nông thôn mới Phú Thọ: Thanh Thủy trên đường cán đích nông thôn mới
09:35Chuyên đề: Ấm lòng sau nạn dịch
09:50Khoảnh khắc cuộc sống
10:00Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị (Tập 26)
10:50Đến với bài thơ hay: Thoi tơ
11:00Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình 1969
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Đêm trắng ở Áp gu chơng (Tập 96)
12:50Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh
13:05Ca nhạc
13:30Nông thôn mới Phú Thọ: Thanh Thủy trên đường cán đích nông thôn mới
13:45Chuyên đề: Ấm lòng sau nạn dịch
14:00Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt (Tập 6)
14:50Đến với bài thơ hay: Thoi tơ
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Kẻ bội tình - Phim Thái Lan (Tập 21)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 59+60)
18:25Khoảnh khắc cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Người mẹ không tên - Tập 50
21:00Nông thôn mới Phú Thọ: Thanh Thủy trên đường cán đích nông thôn mới
21:10Chuyên đề: Ấm lòng sau nạn dịch
21:25Phim truyện: Vì em đã đến - Tập 20
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Tội ác không dung thứ (Tập 20)
06:45Khoảnh khắc cuộc sống
06:55Nông thôn mới Phú Thọ: Thanh Thủy trên con đường cán đích nông thôn mới
07:05Đến với bài thơ hay
07:15Phóng sự: Góc tối
07:30Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình 1970
07:55Chuyên đề: Ấm lòng sau dịch
08:10Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ – Phim TQ - Tập 25
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Trước thềm kỳ thi THPT năm 2020
09:35Truyền hình lực lượng vũ trang QK2: Tự vệ Việt Trì - Lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
09:50Sách hay cho mọi người: 233 điều không nên làm trong cuộc sống
10:00Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị (Tập 27)
10:50Phóng sự: Trường đại học Hùng Vương đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường phổ thông
11:00Dân tộc miền núi và phát triển: Phòng chống thiên tai khu vực miền núi
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Đêm trắng ở Áp gu chơng (Tập 97)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Các vấn đề xã hội: Trước thềm kỳ thi THPT năm 2020
13:45*Dân tộc miền núi và phát triển: Phòng chống thiên tai khu vực miền núi
14:00Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt (Tập 7)
14:50Truyền hình lực lượng vũ trang QK2: Tự vệ Việt Trì - Lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Kẻ bội tình - Phim Thái Lan (Tập 22)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 61+62)
18:25Sách hay cho mọi người: 233 điều không nên làm trong cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Truyền hình LLVT Qk2: Tự vệ Việt Trì – Lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
20:30Phim truyện: Người mẹ không tên (Tập 51)
21:15Phóng sự: Giáo dục Đất Tổ sau 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
21:25Phóng sự: Trường đại học Hùng Vương đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường phổ thông
21:35Phim truyện: Vì em đã đến - Tập 21
22:20Các vấn đề xã hội: Trước thềm kỳ thi THPT năm 2020
22:35Dân tộc miền núi và phát triển: Phòng chống thiên tai khu vực miền núi
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Tội ác không dung thứ (Tập 21)
06:55Sách hay cho mọi người : 233 điều không nên làm trong cuộc sống
07:00Các vấn đề xã hội: Trước thềm kỳ thi THPT năm 2020
07:15Truyền hình LLVT QK2: Tự vệ Việt Trì – Lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
07:30Dân tộc miền núi và phát triển: Phòng chống thiên tai khu vực miền núi
07:45Phóng sự: Trường đại học Hùng Vương đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường phổ thông
08:00TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 – HĐND TỈNH KHÓA XVIII
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Đêm trắng ở Áp gu chơng (Tập 98)
12:50Dành cho thiếu nhi: Tiếng hát sơn ca
13:05Ca nhạc
13:30Học Bác mỗi ngày: Thầy và trò cùng thi đua học Bác
13:45Công nghệ và đời sống: Hồ sơ sức khỏe điện
14:00Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt (Tập 8)
14:50Giảm nghèo bền vững: Hoàn thành đánh giá, phân loại sản phẩm địa phương
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Kẻ bội tình - Phim Thái Lan (Tập 23)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 63+64)
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Người mẹ không tên (Tập 52)
21:00Công nghệ và đời sống: Hồ sơ sức khỏe điện tử
21:15Phóng sự: Trường đại học Hùng Vương đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường phổ thông
21:25Phim truyện: Vì em đã đến - Tập 22
22:30*Giảm nghèo bền vững: Hoàn thành đánh giá, phân loại sản phẩm địa phương
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế