18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 30)
21:00Nông thôn mới Phú Thọ: Vai trò giám sát trong xây dựng nông thôn mới
21:15Đại đoàn kết: Tết cho người nghèo
21:25Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 144)
22:10Khoảnh khắc cuộc sống
22:20Thuế nhà nước
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú ThọTrực tiếp
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 162)
06:50Nông thôn mới Phú Thọ
07:05Khoảnh khắc cuộc sống
07:15Đại đoàn kết: Tết cho người nghèo
07:30Ca nhạc
07:55Đến với bài thơ hay
08:10Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị - Tập 24
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn
09:35Dân tộc miền núi và phát triển: Tết về trong những ngôi nhà đại đoàn kết
09:50Góc nhìn cuộc sống
10:00Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 19
10:50Nông sản an toàn: Cá lồng trên sông Lô
11:05Tác giả - Tác phẩm: người mải mê tìm kiếm vẻ đẹp nơi núi rừng
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Vì em đã đến - Phim Đài Loan (Tập 7)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Các vấn đề xã hội: Tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn
13:45Dân tộc miền núi và phát triển: Tết về trong những ngôi nhà đại đoàn kết
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 2)
14:50Nông sản an toàn: Cá lồng trên sông Lô
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 20)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 25+26)
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 31)
21:00Các vấn đề xã hội: Tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn
21:15Nông sản an toàn: Cá lồng trên sông Lô
21:25Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 145)
22:10Dân tộc miền núi và phát triển: Tết về trong những ngôi nhà đại đoàn kết
22:20Tác giả - Tác phẩm: người mải mê tìm kiếm vẻ đẹp nơi núi rừng
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú ThọTrực tiếp
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 163)
07:05Tác giả - Tác phẩm
07:15Các vấn đề xã hội: Tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn
07:30Ca nhạc
07:55Dân tộc miền núi và phát triển
08:10Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị - Tập 25
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Công nghệ và đời sống: Sản xuất sản phẩm Nanocurcumin từ củ nghệ vàng
09:35Truyền hình LLVT QK2: Mùa xuân và người chiến sĩ
09:50Học Bác mỗi ngày: Vì dân phục vụ
10:00Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 20
10:50Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả chính sách giảm nghèo tại Cẩm Khê
11:05Chuyên đề khoa giáo: Phòng chống virus RSV ở trẻ nhỏ
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Vì em đã đến - Phim Đài Loan (Tập 8)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Công nghệ và đời sống: Sản xuất sản phẩm Nanocurcumin từ củ nghệ vàng
13:45Truyền hình LLVT QK2: Mùa xuân và người chiến sĩ
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 3)
14:50Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả chính sách giảm nghèo tại Cẩm Khê
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 21)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 27+28)
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:20Truyền hình LLVT QK2: Mùa xuân và người chiến sĩ
20:35Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 32)
21:20Công nghệ và đời sống: Sản xuất sản phẩm Nanocurcumin từ củ nghệ vàng
21:35Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả chính sách giảm nghèo tại Cẩm Khê
21:45Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 146)
22:30Học Bác mỗi ngày: Vì dân phục vụ
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú ThọTrực tiếp
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 164)
06:50Công nghệ và đời sống: Sản xuất sản phẩm Nanocurcumin từ củ nghệ vàng
07:05Truyền hình LLVT QK2: Mùa xuân và người chiến sĩ
07:15Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả chính sách giảm nghèo tại Cẩm Khê
07:30Ca nhạc
07:55Chuyên đề khoa giáo: Phòng chống virus RSV ở trẻ nhỏ
08:10Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị - Tập 26
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Trang địa phương
09:35Muôn cách làm giàu: Gà đồi Phú Khê
09:50Phóng sự: Rộn ràng làng bánh vào xuân
10:00Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 21
10:50Văn hóa giải trí thế giới
11:05Phim tài liệu: người giữ lửa
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Vì em đã đến - Phim Đài Loan (Tập 9)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Muôn cách làm giàu: Gà đồi Phú Khê
13:45Phóng sự: Rộn ràng làng bánh vào xuân
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 4)
14:50Trang địa phương
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 22)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 29+30)
18:25Văn hóa giải trí thế giới
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 33)
21:00Phim tài liệu: Ông rũ rối
21:25Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 147)
22:10Trang địa phương
22:30Muôn cách làm giàu: Gà đồi Phú Khê
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30An ninh Phú Thọ: Đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
13:45Góc nhìn cuộc sống
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 5)
14:50Khởi nghiệp: Cá chép đỏ mang lại ấm no
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 23)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 31+32)
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 34)
21:00An ninh Phú Thọ: Đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
21:20Khởi nghiệp: Cá chép đỏ mang lại ấm no
21:35Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 148)
22:20Đến với bài thơ hay: Mùa Xuân
22:30Tổ quốc và người chiến sỹ hải quân
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Phú Thọ điểm đến
09:25Phóng sự: Trưởng khu 9x
09:35Cải cách hành chính: Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính cấp xã
09:50PTV - Kết nối yêu thương
10:00Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 23
10:50Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ: Chăm sóc mạ
10:55Phim tài liệu: hai nửa cuộc đời
11:05Phim tài liệu: người giữ lửa
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Vì em đã đến - Phim Đài Loan (Tập 11)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Những ca khúc được nhiều người yêu thích
13:30Phú Thọ điểm đến
13:35Cải cách hành chính: Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính cấp xã
13:45Phóng sự: Rộn ràng làng bánh vào xuân
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 6)
14:45PTV - Kết nối yêu thương
14:50Phóng sự: Trưởng khu 9x
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 24)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 33+34)
18:25Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ: Chăm sóc mạ
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Tội ác không dung thứ (Tập 1)
21:00Phú Thọ điểm đến
21:10Tết này có gì trên PTV?
21:25Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 149)
22:10Cải cách hành chính: Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính cấp xã
22:30Phóng sự: Trưởng khu 9x
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú ThọTrực tiếp
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 167)
06:45PTV Kết nối yêu thương
06:50Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ: Chăm sóc mạ
06:55Phú Thọ điểm đến
07:05Phim tài liệu: hai nửa cuộc đời
07:30Ca nhạc
07:55Cải cách hành chính
08:10Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị - Tập 29
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Hộp thư truyền hình
09:35Đẹp cùng PTV: Trẻ hóa da đón Tết
09:40Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả các chính sách giảm nghèo Cẩm Khê
10:00Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 24
10:50Nhịp sống thể thao: Đội U11, U13 Phú Thọ sau 1 tháng luyện tập
11:05Chuyên đề khoa giáo: Trồng rừng vụ xuân
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Vì em đã đến - Phim Đài Loan (Tập 12)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Dân tộc và miền núi: Tiếng Mường
13:45Giảm nghèo bền vững: Hiệu quả các chính sách giảm nghèo Cẩm Khê
14:00Phim truyện: Hoa bay (Tập 7)
14:50Nhịp sống thể thao: Đội U11, U13 Phú Thọ sau 1 tháng luyện tập
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị – Phim VN (Tập 25)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Nữ đặc công X (Tập 31+32)
18:25Đẹp cùng PTV: Trẻ hóa da đón Tết
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Nhịp sống thể thao: Đội U11, U13 Phú Thọ sau 1 tháng luyện tập
20:25Phim truyện: Tội ác không dung thứ (Tập 2)
21:10Hộp thư truyền hình
21:25Đẹp cùng PTV: Trẻ hóa làn da đón tết
21:25Phim truyện TBN: Bí mật cây cầu cũ (Tập 150)
22:10Chuyên đề khoa giáo: Trồng rừng vụ xuân
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường - tiêu dùng
23:20Tin quốc tế