05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Ngày mai bình yên - Phim VN (Tập 8)
06:50Giảm nghèo bền vững: Phát huy hiệu quả chính sách giảm nghèo
07:00Hộp thư truyền hình
07:15Nhịp sống thể thao
07:25Ca nhạc: Nhịp điệu ngày mới
07:45Chuyên đề - khoa giáo: Bảo tồn di tích trong xu hướng hội nhập
08:05Đẹp cùng PTV: Sơ mi nam
08:10Phim truyện TQ: Tìm lại tình yêu (Tập 36)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20NTM Phú Thọ: Gắn sản phẩm OCOP với xây dựng nông thôn mới
09:30Lao động & Công đoàn: Công đoàn cơ sở chăm lo người lao động
09:40Văn hóa – văn nghệ dân gian đất Tổ: Trống quân Hữu Bổ
10:00Phim truyện: Mật danh Rocker – Phim VN (Tập 1)
10:45Đến với bài thơ hay: Màu tím hoa sim
10:55Phim tài liệu: VN thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Kẻ thù ngọt ngào – Phim HQ (Tập 17)
12:50Dành cho thiếu nhi: Việt Trì trong trái tim em
13:05Ca nhạc
13:30Pháp luật và đời sống: Giữ nguyên hiện trạng tài sản đang tranh chấp
13:40Khoảnh khắc cuộc sống
13:45NTM Phú Thọ: Gắn sản phẩm OCOP với xây dựng nông thôn mới
14:00Phim truyện: Lạc lối – Phim VN (Tập 28)
14:50Lao động & Công đoàn: Công đoàn cơ sở chăm lo người lao động
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - Phim HQ (Tập 39)
16:05Ca nhạc:
16:30Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh: Từ vựng cho bé yêu
16:55Phim truyện TQ: Thợ săn ma túy (Tập 3+4)
18:25Khoảnh khắc cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15Phim truyện HQ: Con gái của Mẹ (Tập 6)
21:00NTM Phú Thọ: Gắn sản phẩm OCOP với xây dựng nông thôn mới
21:10Lao động & Công đoàn: Công đoàn cơ sở chăm lo người lao động
21:20Khoảnh khắc cuộc sống
21:25Phim truyện HQ: Sự trả thù ngọt ngào (Tập 67)
22:10Pháp luật và đời sống: Giữ nguyên hiện trạng tài sản đang tranh chấp
22:20Văn hóa – văn nghệ dân gian đất Tổ: Trống quân Hữu Bổ
22:45Thời sự cuối ngàyTrực tiếp
23:25Dự báo thời tiết
23:27Thị trường tiêu dùng
23:35Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Ngày mai bình yên - Phim VN (Tập 9)
06:50*Khoảnh khắc cuộc sống
07:00*NTM Phú Thọ: Gắn sản phẩm OCOP với xây dựng nông thôn mới
07:05*Lao động & Công đoàn: Công đoàn cơ sở chăm lo người lao động
07:15*Đến với bài thơ hay: Màu tím hoa sim
07:25*Pháp luật và đời sống: Giữ nguyên hiện trạng tài sản đang tranh chấp
07:35*Văn hóa – văn nghệ dân gian đất Tổ: Trống quân Hữu Bổ
07:50*Ca nhạc: Khúc nhạc quê hương
08:10Phim truyện TQ: Tìm lại tình yêu (Tập 37)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Các vấn đề xã hội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
09:30*Tác giả - tác phẩm: Nhiếp ảnh gia phố núi
09:50*Băng keo tình yêu
10:00Phim truyện: Mật danh Rocker – Phim VN (Tập 2)
10:50*Sách hay cho mọi người
10:55*Hành trình di sản: 450 năm ngọc phả đình Phú Động
11:05*Dân tộc, MN&PT: Dạy nghề cho người dân miền núi
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Kẻ thù ngọt ngào – Phim HQ (Tập 18)
12:50Dành cho thiếu nhi: Việt Trì trong trái tim em
13:05Ca nhạc
13:30*Các vấn đề xã hội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
13:45*Tác giả - tác phẩm: Nhiếp ảnh gia phố núi
14:00Phim truyện: Lạc lối – Phim VN (Tập 29)
14:50*Hành trình di sản: 450 năm ngọc phả đình Phú Động
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - Phim HQ (Tập 40)
16:05Ca nhạc:
16:30Dành cho thiếu nhi
16:55Phim truyện TQ: Thợ săn ma túy (Tập 5+6)
18:25*Sách hay cho mọi người
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15Phim truyện HQ: Con gái của Mẹ (Tập 7)
21:00*Các vấn đề xã hội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
21:10*Hành trình di sản: 450 năm ngọc phả đình Phú Động
21:25Phim truyện HQ: Sự trả thù ngọt ngào (Tập 68)
22:10*Dân tộc, MN&PT: Dạy nghề cho người dân miền núi
22:20*Tác giả - tác phẩm: Nhiếp ảnh gia phố núi
22:45Thời sự cuối ngàyTrực tiếp
23:25Dự báo thời tiết
23:27Thị trường tiêu dùng
23:35Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Ngày mai bình yên - Phim VN (Tập 10)
06:50*Các vấn đề xã hội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
07:05*Ca nhạc: Mùa hè sôi động
07:25*Sách hay cho mọi người
07:35*Tác giả - tác phẩm: Nhiếp ảnh gia phố núi
07:50*Dân tộc, MN&PT: Dạy nghề cho người dân miền núi
08:00*Hành trình di sản: 450 năm ngọc phả đình Phú Động
08:10Phim truyện TQ: Tìm lại tình yêu (Tập 38)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Giảm nghèo bền vững: Mùa vải sớm
09:30*Phim tài liệu: Đến và ở lại
10:00Phim truyện: Mật danh Rocker – Phim VN (Tập 3)
10:50*Học Bác mỗi ngày: Vượt khó học giỏi
10:55*Chuyên đề - khoa giáo: Bảo tồn di tích trong xu hướng hội nhập
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Kẻ thù ngọt ngào – Phim HQ (Tập 19)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30*Hành trang sức khỏe
13:45**Đại biểu Dân cử và Cử tri
14:00Phim truyện: Lạc lối – Phim VN (Tập 30)
14:45*Học Bác mỗi ngày: Vượt khó học giỏi
14:50*Giảm nghèo bền vững: Mùa vải sớm
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - Phim HQ (Tập 41)
16:05Ca nhạc:
16:30Dành cho thiếu nhi
16:55Phim truyện TQ: Thợ săn ma túy (Tập 7+8)
18:25*An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Đại biểu Dân cử và Cử tri
20:30Phim truyện HQ: Con gái của Mẹ (Tập 8)
21:15*Hành trang sức khỏe
21:30*Học Bác mỗi ngày: Vượt khó học giỏi
21:25Phim truyện HQ: Sự trả thù ngọt ngào (Tập 69)
22:20*Giảm nghèo bền vững: Mùa vải sớm
22:45Thời sự cuối ngàyTrực tiếp
23:25Dự báo thời tiết
23:27Thị trường tiêu dùng
23:35Tin Quốc tế