05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Tập 119
08:10Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 25
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Kinh tế và phát triển: Tác động từ giảm lãi suất cho vay
09:35Phóng sự: Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp (PHTT)
09:50Đến với bài thơ hay: Chia tay người Hà Nội
10:00Ma nữ đáng yêu - Tập 3
10:50Việc tốt thường ngày: Anh Toàn 30 lần hiến máu
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Bản lĩnh công tử – Phim Việt Nam (Tập 23)
12:50Dành cho thiếu nhi:
13:05Ca nhạc:
13:30Kinh tế và phát triển: Tác động từ giảm lãi suất cho vay
13:45Phóng sự: Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp (PHTT)
14:00Phim truyện: Tình cuối chân trời - Phim Thái Lan (Tập 46)
14:45Đến với bài thơ hay: Chia tay người Hà Nội
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 19
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Mặt trời mùa đông - Tập 30,31Trực tiếp
18:25Việc tốt thường ngày: Anh Toàn 30 lần hiến máu
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Kẻ bội tình - Tập cuối
21:00Kinh tế và phát triển: Tác động từ giảm lãi suất cho vay
21:15Phóng sự: Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp (PHTT)
21:25Việc tốt thường ngày: Anh Toàn 30 lần hiến máu
21:25Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ -Tập 104
22:25Ca nhạc: Mái trường mến yêu
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Tập 120
06:45Việc tốt thường ngày: Anh Toàn 30 lần hiến máu
06:50Khoảnh khắc cuộc sống
06:55Kinh tế và phát triển: Tác động từ giảm lãi suất cho vay
07:10Ca nhạc
07:35Phóng sự: Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp (PHTT)
07:45Đến với bài thơ hay: Chia tay người Hà Nội
08:10Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 26
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Chung tay giúp đỡ người khuyết tật
09:35Dân tộc MN và PT: Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
09:55Đất cội nguồn: Làng nghề đan lát Ba Đông
10:00Phim truyện: Ma nữ đáng yêu - Phim HQ - Tập 4
10:50Phóng sự: Cơ hội việc làm cho người khuyết tật
11:00Phim tài liệu: Phía chân trời ấy (Biên tập)
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Bản lĩnh công tử – Phim Việt Nam (Tập 27)
12:50Dành cho thiếu nhi:
13:05Ca nhạc:
13:30Các vấn đề xã hội: Chung tay giúp đỡ người khuyết tật
13:45Dân tộc MN và PT: Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
14:00Phim truyện: Tình cuối chân trời - Phim Thái Lan (Tập 47)
14:45Nông sản an toàn: Cây cho củ trên đất đồi
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 20
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Mặt trời mùa đông - Tập 32,33Trực tiếp
18:25Tiêu điểm y tế
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ - Tập 1
21:00Các vấn đề xã hội: Chung tay giúp đỡ người khuyết tật
21:15Nông sản an toàn: Cây cho củ trên đất đồi
21:25Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ -Tập 105
22:10Phóng sự: Cơ hội việc làm cho người khuyết tật
22:20Dân tộc MN và PT: Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
22:35Đất cội nguồn: Làng nghề đan lát Ba Đông
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Tập 121
06:45Các vấn đề xã hội: Chung tay giúp đỡ người khuyết tật
07:10Ca nhạc
07:35Dân tộc MN và PT: Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
07:45Đất cội nguồn: Làng nghề đan lát Ba Đông
08:10Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 27
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Truyền hình LLVT Quân khu 2: Sức lan tỏa từ cuộc vận động
09:35Công nghệ và đời sống: Quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản
10:00Phim truyện: Ma nữ đáng yêu - Phim HQ - Tập 5
10:50Giảm nghèo bền vững: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo
11:00Chuyên đề khoa giáo: Phú Thọ với mục tiêu phòng chống AIDS
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Bản lĩnh công tử – Phim Việt Nam (Tập 28)
12:50Dành cho thiếu nhi:
13:05Ca nhạc:
13:30Truyền hình LLVT Quân khu 2: Sức lan tỏa từ cuộc vận động
13:45Công nghệ và đời sống: Quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản
14:00Phim truyện: Tình cuối chân trời - Phim Thái Lan (Tập 48)
14:45Giảm nghèo bền vững: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 21
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Mặt trời mùa đông - Tập 34,35Trực tiếp
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Truyền hình LLVT Quân khu 2: Sức lan tỏa từ cuộc vận động
20:30Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ – Phim Trung Quốc (Tập 2)
21:15Công nghệ và đời sống: Quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản
21:30Giảm nghèo bền vững: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo
21:40Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ -Tập 106
22:20Chuyên đề khoa giáo: Phú Thọ với mục tiêu phòng chống AIDS (PL 1/12)
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Bản lĩnh công tử – Phim Việt Nam (Tập 29)
12:50Dành cho thiếu nhi:
13:05Ca nhạc:
13:30Các vấn đề xã hội: Tăng giá lợn và vấn đề cung ứng thực phẩm cuối năm
13:45Xây dựng NTM: Sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp sau dồn đổi
14:00Phim truyện: Tình cuối chân trời - Phim Thái Lan (Tập 49)
14:45Muôn cách làm giàu: Mô hình nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế cao
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Oan trái tình đời - Tập 22
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Mặt trời mùa đông - Tập 36,37Trực tiếp
18:25Văn hóa, giải trí thế giới
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ – Phim Trung Quốc (Tập 3)
21:00Phóng sự: BHYT cứu cánh cho người bệnh nặng
21:15Các vấn đề xã hội: Tăng giá lợn và vấn đề cung ứng thực phẩm cuối năm
21:40Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ -Tập 107
22:10Xây dựng NTM: Sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp sau dồn đổi
22:20Muôn cách làm giàu: Mô hình nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế cao
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ – Phim Trung Quốc (Tập 4)
21:00An ninh Phú Thọ - Đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
21:15Truyền hình nhân đạo - Sáng tạo trong hoạt động nhân đạo
21:40Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ -Tập 108
22:20Đến với bài thơ hay - Gửi tình yêu
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 124)
06:45An ninh Phú Thọ: Đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
07:10Truyền hình Nhân đạo: Tinh thần thiện nguyện
07:25Ca nhạc
07:45Đến với bài thơ hay: Gửi tình yêu
07:55Sức khỏe tuổi vàng (PL 5/12)
08:10Phim truyện: Oan trái tình đời (Tập 30)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã
09:35PTV- Kết nối yêu thương
09:40Mỗi tuần một chuyện:
10:00Phim truyện: Ma nữ đáng yêu - Phim HQ - Tập 8
10:50Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ: Áp dụng vòm che nilon sản xuất rau an toàn
11:00Phim tài liệu: Tìm lại nét duyên câu Ghẹo (PL 28/4)
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Bản lĩnh công tử – Phim Việt Nam (Tập 31 – Hết)
12:50Dành cho thiếu nhi: Hoạt hình: Biệt đội siêu khủng long (Tập 31)
13:05Những ca khúc được yêu thích
13:30Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã
13:45Mỗi tuần một chuyện: Nhiều bộ sách giáo khoa – Lựa chọn như thế nào cho phù hợp
14:00Phim truyện: Tình cuối chân trời - Phim Thái Lan (Tập 51)
14:45PTV – Kết nối yêu thương
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Oan trái tình đời (Tập 24)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi: Câu hỏi vì sao: Khám phá các hang động lớn (P2)
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện: Mặt trời mùa đông - Tập 40,41Trực tiếp
18:25Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ: Áp dụng vòm che nilon sản xuất rau an toàn
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VIệt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15PTV – Kết nối yêu thương
20:20Phim truyện: Nước mắt chảy ngược (Tập 25)
21:05Ca nhạc: Việt Trì 80 năm chặng đường vẻ vang
21:30Giảm nghèo bền vững: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo
21:40Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 109)
22:20Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã
22:40Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ: Áp dụng vòm che nilon sản xuất rau an toàn
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin quốc tế
05:32Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện Bí mật cây cầu cũ - Phim Tây Ban Nha (Tập 125)
06:45Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ: Áp dụng vòm che nilon sản xuất rau an toàn
06:50Phim tài liệu: Đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương ( PL 11/4)
07:10Mỗi tuần một chuyện: Nhiều bộ sách giáo khoa – Lựa chọn như thế nào cho phù hợp
07:25Ca nhạc
07:55Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã
08:10Phim truyện: Oan trái tình đời (Tập 31)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Hộp thư truyền hình
09:35Đẹp cùng PTV: Chăm sóc da mùa đông
09:40Giảm nghèo bền vững: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo (PL 4/12)
09:50Nhịp sống thể thao: Phong trào tập gym của các y, bác sĩ BVĐK Hùng Vương
10:00Phim truyện: Ma nữ đáng yêu - Phim HQ - Tập 9
10:45Sách hay cho mọi người: Phụ nữ tao nhã là người hạnh phúc nhật
10:50Phóng sự: Đặc sản Phú Thọ (PL 30/9)
11:00Chuyên đề khoa giáo: Bệnh khớp và cách phòng tránh
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Tình thù hai mặc – Phim Việt Nam (Tập 1)Trực tiếp