05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 19
06:50Phim tài liệu: Như có Bác ở Trường Sa
07:10Đẹp cùng PTV: Nhẹ nhàng, mềm mại cùng mùa thu
07:15Hộp thư truyền hình
07:30Nhịp sống thể thao: Nhảy dây hỗ trợ hoạt động võ Muay Thái
07:40Chuyên đề khoa giáo: Ý thức chủ quyền biển đảo
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 19
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Nông thôn mới Phú Thọ: Giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn
09:30Phim tài liệu: Nan giải phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc
09:45Đại đoàn kết: Phòng, chống dịch Covid-19 trách nhiệm của toàn dân
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 30)
10:45Đến với bài thơ hay: Yên tĩnh
10:55Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 4
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Nông thôn mới Phú Thọ: Giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn
13:40Đến với bài thơ hay: Yên tĩnh
13:50Khoảnh khắc cuộc sống
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 13
14:45Đại đoàn kết: Phòng, chống dịch Covid-19 trách nhiệm của toàn dân
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 18
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 199+200)
18:25Khoảnh khắc cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phim truyện: Bố là tất cả - phim Hàn Quốc - Tập 17
21:00Nông thôn mới Phú Thọ: Giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn
21:10Đại đoàn kết: Phòng, chống dịch Covid-19 trách nhiệm của toàn dân
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 34)
22:10Khoảnh khắc cuộc sống
22:15Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 20
06:50Khoảnh khắc cuộc sống
06:55Nông thôn mới Phú Thọ: Giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn
07:05Đại đoàn kết: Phòng, chống dịch Covid-19 trách nhiệm của toàn dân
07:20Đến với bài thơ hay: Yên tĩnh
07:30Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
07:55Góc nhìn cuộc sống
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 20
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Công khai các khoản đóng góp đầu năm học
09:35Hành trình di sản: Lời Bác ở Đền Hùng
09:50Sách hay cho mọi người: Phương pháp học tập toàn diện
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 31)
10:50Tác giả tác phẩm: Những mảnh ghép kỷ niệm
11:05Dân tộc, miền núi và phát triển: Phát triển mô hình nuôi dê hướng thịt
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 5
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Giai điệu trẻ
13:30Các vấn đề xã hội: Công khai các khoản đóng góp đầu năm học
13:45Dân tộc, miền núi và phát triển: Phát triển mô hình nuôi dê hướng thịt
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 14
14:50Hành trình di sản: Lời Bác ở Đền Hùng
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 19
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 201+202)
18:25Sách hay cho mọi người: Phương pháp học tập toàn diện
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:25Phim truyện: Bố là tất cả - phim Hàn Quốc - Tập 18
21:10Các vấn đề xã hội: Công khai các khoản đóng góp đầu năm học
21:25Hành trình di sản: Lời Bác ở Đền Hùng
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 35)
22:20Sách hay cho mọi người: Phương pháp học tập toàn diện
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 21
06:50Các vấn đề xã hội: Công khai các khoản đóng góp đầu năm học
06:55Tác giả tác phẩm
07:15Dân tộc, miền núi và phát triển: Phát triển mô hình nuôi dê hướng thịt
07:30Giai điệu trẻ
07:55Hành trình di sản: Lời Bác ở Đền Hùng
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 21
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Truyền hình QK2: Huấn luyện kết hợp phòng chống dịch bệnh
09:35Giảm nghèo bền vững: Nông dân học nghề nông
09:50Công nghệ và đời sống: Ứng dụng công nghệ cao phát triển thương mại điện tử
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 32)
10:50Sách hay cho mọi người: Phương pháp học tập toàn diện
10:55Học Bác mỗi ngày: Chị Huyền "2 tốt"
11:05Phóng sự: Phong trào thi đua dân vận khéo
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 6
12:50Dành cho thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi: Vũ điệu sôi động
13:05Ca nhạc
13:30Giảm nghèo bền vững: Nông dân học nghề nông
13:45Công nghệ và đời sống: Ứng dụng công nghệ cao phát triển thương mại điện tử
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 15
14:50Truyền hình QK2: Huấn luyện kết hợp phòng chống dịch bệnh
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 20
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi: Vũ điệu sôi động
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 203+204)
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Truyền hình Qk2: Huấn luyện kết hợp phòng chống dịch bệnh
20:25Phim truyện: Bố là tất cả - phim Hàn Quốc - Tập 19
21:10Phóng sự: Phong trào thi đua dân vận khéo
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 36)
22:20Giảm nghèo bền vững: Nông dân học nghề nông
22:25Công nghệ và đời sống: Ứng dụng Công nghệ cao phát triển thương mại điện tử
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 22
06:50Truyền hình Qk2: Huấn luyện kết hợp phòng chống dịch bệnh
07:05Giảm nghèo bền vững: Nông dân học nghề nông
07:15Công nghệ và đời sống: Ứng dụng CNC phát triển thương mại điện tử
07:30Phóng sự: Phong trào thi đua dân vận khéo
07:45Chuyên đề khoa giáo: Ý thức chủ quyền biển đảo
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 22
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Sống khỏe mỗi ngày: Thoát vị đĩa đệm
09:35Trang địa phương
09:50Muôn cách làm giàu: Trồng măng mạnh tông
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 33)
10:50Văn hóa giải trí thế giới
10:55Phim tài liệu: Những người bạn
11:05Phóng sự: Phong trào thi đua dân vận khéo
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 7
12:50Dành cho thiếu nhi: Sáng tạo cùng bé: Đèn lồng
13:05Ca nhạc
13:30Sống khỏe mỗi ngày: Thoát vị đĩa đệm
13:45Trang địa phương
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 16
14:50Muôn cách làm giàu: Trồng măng mạnh tông
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 21
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi: Sáng tạo cùng bé: Đèn lồng
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 205+206)
18:25Văn hóa giải trí thế giới
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:30Phim truyện: Bố là tất cả - phim Hàn Quốc - Tập 20
21:10Sống khỏe mỗi ngày: Thoát vị đĩa đệm
21:15Muôn cách làm giàu: Trồng măng mạnh tông
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 37)
22:10Trang địa phương
22:25Văn hóa giải trí thế giới
22:30Chuyên đề khoa giáo: Tôi làm được
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 23
06:50Văn hóa giải trí thế giới
06:55Trang địa phương
07:15Phim tài liệu: Những người bạn
07:40Muôn cách làm giàu: Trồng măng mạnh tông
07:45Số hóa TH: Các đài truyền hình địa phương sản xuất nội dung HD vì khán giả
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 23
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Khởi nghiệp: Sức trẻ không chịu nghèo
09:35Đến với bài thơ hay: Mưa rơi
09:50Phụ nữ và phát triển: Hội phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
09:55Phú Thọ điểm đến: Khám phá Thanh Sơn
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 34)
11:05An ninh Phú Thọ: Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 8
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:30Khởi nghiệp: Sức trẻ không chịu nghèo
13:45Phụ nữ và phát triển: Hội phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 17
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 22
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi: Sáng tạo cùng bé: Đèn lồng
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 207+208)
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Truyền hình trực tiếp: Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ lần thứ XV năm 2020
21:40Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 38
22:25An ninh Phú Thọ
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 24
06:50Khởi nghiệp: Sức trẻ không chịu nghèo
07:05Phụ nữ và phát triển: Hội Phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
07:15An ninh Phú Thọ: Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
07:30Đến với bài thơ hay: Mưa rơi
07:45Phú Thọ điểm đến: Khám phá Thanh Sơn
07:50Sống khỏe mỗi ngày
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 24
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Cải cách hành chính: Giải quyết TTHC ở địa phương sau sáp nhập
09:35Nông thôn mới Tây Bắc
09:50PTV – Kết nối yêu thương
10:00Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ (Tập 35)
10:50Chuyên đề: Lối về trên đỉnh sương mây
11:15Phóng sự: Phong trào thi đua dân vận khéo
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 9
12:50Dành cho thiếu nhi: Những câu hỏi vì sao?: Vẻ đẹp các loài hoa
13:05Những ca khúc được nhiều người yêu thích
13:30Hành trình di sản: Lời Bác ở Đền Hùng
13:45Phim tài liệu: Theo dấu chân Người
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 18
14:50Nông thôn mới Tây Bắc
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 23
16:05Ca nhạc: Tình khúc bolero
16:30Dành cho thiếu nhi: Những câu hỏi vì sao?: Vẻ đẹp các loài hoa
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 209+210)
18:25Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ: Phòng, trị bệnh cho cá trong thời điểm giao mùa
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15PTV – Kết nối yêu thương
20:20Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời (Tập 31)
21:10Cải cách hành chính: Giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương sau sáp nhập
21:15Nông thôn mới Tây Bắc
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 39)
22:25Phim tài liệu: Theo dấu chân Người
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp
05:30Khởi động ngày mới
05:40Thời sự Phú Thọ
06:00Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời - Tập 24
06:50PTV – Kết nối yêu thương
07:05Nông thôn mới Tây Bắc
07:10Những ca khúc được nhiều người yêu thích
07:30Cải cách hành chính: Giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương sau sáp nhập
07:45CN: Lối về trên đỉnh sương mây
08:10Phim truyện: Thanh xuân năm ấy chúng ta gặp nhau - Tập 25
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Hộp thư truyền hình
09:35Phim tài liệu: Giáo sư, tiến sĩ Đặng Lương Mô
10:00Phim truyện: Khép lại quá khứ – Phim VN (Tập 1)
10:50Nhịp sống thể thao: Kick boxing – Môn thể thao mạnh mẽ
11:15Chuyên đề khoa giáo: Tinh thần yêu nước thời kỳ covid-19
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Ma nữ đáng yêu - Tập 10
12:50Ca nhạc thiếu nhi: Nốt nhạc vui
13:05Phim tài liệu: Tôi còn sống
13:30Dân tộc và miền núi: Tiếng Mường: Nông dân học nghề
13:45Giảm nghèo bền vững: Xung kích vì cuộc sống cộng đồng
13:55Đẹp cùng PTV: Váy mùa thu
14:00Phim truyện Việt Nam: Bản năng thép - Tập 19
14:50Nhịp sống thể thao: Sôi động giải bóng rổ 3x3 open
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Tạm biệt Mr Black - Phim Hàn Quốc - Tập 24
16:05Ca nhạc: Tình khúc bolero
16:30Ca nhạc thiếu nhi: Nốt nhạc vui
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ: Bí mật cây cầu cũ (Tập 211+212)
18:25Đẹp cùng PTV: Váy mùa thu
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Nhịp sống thể thao: Sôi động giải bóng rổ 3x3 open
20:20Phim truyện: Muôn mặt cuộc đời (Tập 32)
21:10Hộp thư truyền hình
21:15Đẹp cùng PTV: Váy mùa thu
21:25Phim truyện: Đêm trắng ở Apgujeong - Phim HQ (Tập 40)
22:25Chuyên đề khoa giáo: Tinh thần yêu nước thời Covid
22:45Thời sự cuối ngày
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tếTrực tiếp