05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Bánh mì ông màu – Phim VN (Tập 24)
06:45Nhịp sống thể thao
07:00Gameshow khát vọng Lạc Hồng: Tranh tài 4
08:10Phim truyện Bồ Đào Nha: Đam mê (Tập 2)Trực tiếp
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Phóng sự: đa dạng hoá sinh kế cho người nghèo
09:30Nông thôn mới Phú Thọ: Đổi thay ở Minh Tân
09:40Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng (Tập 2): Trái tim giữ lửa
10:00Phim truyện VN: Nanh thép (Tập 11)
10:45Lao động & công đoàn: Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới
10:55Phim tài liệu: Sông Hồng – dòng chảy dựng nước (Tập 11)
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Những quý bà nổi loạn – Phim HQ (Tập 17)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:25Đến với bài thơ hay: Về đây nghe em
13:45Nông thôn mới Phú Thọ: Đổi thay ở Minh Tân
14:00Phim truyện VN: Bố là tất cả (Tập 4)
14:45Lao động & công đoàn: Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách
15:20Phim truyện HQ: Mật danh K2 (Tập 7)
16:05Phim tài liệu: Sông Hồng – dòng chảy dựng nước (Tập 11)
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện TQ: Muôn vàn cách yêu (Tập 19)
17:45Văn hoá - văn nghệ dân gian đất Tổ: Hoa văn của núi
18:00Hành trình khám phá
18:25Khoảnh khắc cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phú Thọ điểm đến: Mùa cọ trung du
20:20Phim truyện HQ: Hạnh phúc mong manh (Tập 22)
21:05Phóng sự: Đa dạng hoá sinh kế cho người nghèo
21:15Nông thôn mới Phú Thọ: Đổi thay ở Minh Tân
21:25Lao động & công đoàn: Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới
21:35Văn hoá - văn nghệ dân gian đất Tổ: Hoa văn của núi
21:45Khoảnh khắc cuộc sống
22:00Phim truyện: Trả giá cho tình yêu – Phim TL (Tập 31)
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Bánh mì ông màu – Phim VN (Tập 25)
06:45Phim tài liệu: Sông Hồng – dòng chảy dựng nước (Tập 11)
07:15Đến với bài thơ hay: Về đây nghe em
07:25Nông thôn mới Phú Thọ: Đổi thay ở Minh Tân
07:35Lao động & công đoàn: Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới
07:45Văn hoá - văn nghệ dân gian đất Tổ: Hoa văn của núi
08:00Phóng sự: Đa dạng hoá sinh kế cho người nghèo
08:10Phim truyện Bồ Đào Nha: Đam mê (Tập 3)Trực tiếp
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20Các vấn đề xã hội: Chung tay phòng chống HIV/AIDS
09:35Dân tộc, miền núi và phát triển: Giúp học sinh dân tộc đến trường
09:50Hành trình di sản: Chùa Quan Mạc
10:00Phim truyện VN: Nanh thép (Tập 12)
10:50Sách hay cho mọi người: Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp
10:55Phóng sự: Hỗ trợ người Dao phát triển du lịch cộng đồng
11:05Tác giả - Tác phẩm: Mây trắng phía chân trời
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Những quý bà nổi loạn – Phim HQ (Tập 18)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:25Dân tộc, miền núi và phát triển: Giúp học sinh dân tộc đến trường
13:45Hành trình di sản: Chùa Quan Mạc
14:00Phim truyện VN: Bố là tất cả (Tập 5)
14:45Các vấn đề xã hội: Chung tay phòng chống HIV/AIDS
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách
15:20Phim truyện HQ: Mật danh K2 (Tập 8)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện TQ: Muôn vàn cách yêu (Tập 20)
17:45Tác giả - Tác phẩm: Mây trắng phía chân trời
18:00Hành trình khám phá
18:25Sách hay cho mọi người: Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phú Thọ điểm đến: Mùa cọ trung du
20:15Phim truyện HQ: Hạnh phúc mong manh (Tập 23)
21:00Phóng sự: Hỗ trợ người Dao phát triển du lịch cộng đồng
21:10Các vấn đề xã hội: Chung tay phòng chống HIV/AIDS
21:25Hành trình di sản: Chùa Quan Mạc
21:35Dân tộc, miền núi và phát triển: Giúp học sinh dân tộc đến trường
21:45Sách hay cho mọi người: Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp
22:00Phim truyện HQ: Hội bạn cực phẩm (Tập 1)
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Bánh mì ông màu – Phim VN (Tập 26)
06:45Các vấn đề xã hội: Chung tay phòng chống HIV/AIDS
07:00Phóng sự: Hỗ trợ người Dao phát triển du lịch cộng đồng
07:10Dân tộc, miền núi và phát triển: Giúp học sinh dân tộc đến trường
07:25Hành trình di sản: Chùa Quan Mạc
07:35Giai điệu trẻ
08:00Truyền hình TT: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026Trực tiếp
11:00Sách hay cho mọi người: Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp
11:05Chuyên đề - khoa giáo: Xuất khẩu lao động: nhu cầu tăng, cơ hội lớn
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Những quý bà nổi loạn – Phim HQ (Tập 19)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:25Truyền hình LLVT: Đổi mới, nâng cao chất lượng Hội thao và diễn tập
13:45Hành trang sức khoẻ
14:00Phim truyện VN: Bố là tất cả (Tập 6)
14:45Học Bác mỗi ngày: Để dân quý, dân tin
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách
15:20Phim truyện HQ: Mật danh K2 (Tập 9)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện TQ: Muôn vàn cách yêu (Tập 21)
17:45Câu chuyện thể thao
18:00Hành trình khám phá
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Truyền hình LLVT: Đổi mới, nâng cao chất lượng Hội thao và diễn tập
20:30Phim truyện HQ: Hạnh phúc mong manh (Tập 24)
21:15Hành trang sức khoẻ
21:30Phóng sự: Màu xanh áo lính
21:40Câu chuyện thể thao
21:55Học Bác mỗi ngày: Để dân quý, dân tin
22:00Phim truyện HQ: Hội bạn cực phẩm (Tập 2)
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Bánh mì ông màu – Phim VN (Tập 27)
06:45Truyền hình LLVT: Đổi mới, nâng cao chất lượng Hội thao và diễn tập
07:00Câu chuyện thể thao
07:15Phóng sự: Màu xanh áo lính
07:25Ca nhạc
07:40Học Bác mỗi ngày
08:05Hành trang sức khỏe
08:30Truyền hình TT: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026Trực tiếp
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Những quý bà nổi loạn – Phim HQ (Tập 20)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:25Sống khoẻ mỗi ngày
13:45Chính sách và cuộc sống: Việc làm cho lao động vùng cao
14:00THTT Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện TQ: Muôn vàn cách yêu (Tập 22)
17:45Sống khoẻ mỗi ngày
18:00Hành trình khám phá
18:25Văn hoá, giải trí thế giới
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:45Phim truyện HQ: Hạnh phúc mong manh (Tập 25)
21:30Phóng sự: Liên kết sản xuất để giảm nghèo bền vững
21:40Sống khoẻ mỗi ngày: Gãy xương vùng mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi
21:55Chính sách và cuộc sống: Việc làm cho lao động vùng cao
22:05Khởi nghiệp sáng tạo: 9x khởi nghiệp
22:15Trang địa phương
22:25Chuyên đề khoa giáo: Xuất khẩu lao động: Nhu cầu tăng, cơ hội lớn
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Phim truyện: Bánh mì ông màu – Phim VN (Tập 28)
06:45Phóng sự: Liên kết sản xuất để giảm nghèo bền vững
07:00Chính sách và cuộc sống: Việc làm cho lao động vùng cao
07:10Khởi nghiệp sáng tạo: 9x khởi nghiệp
07:25Trang địa phương
07:30Đến với bài thơ hay: Áo lụa Hà Đông
07:40An ninh Phú Thọ: Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải
08:00Truyền hình TT: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026Trực tiếp
10:30Phóng sự: Nuôi trồng thuỷ sản đặc sản
10:40Nhân đạo
10:50Cải cách hành chính: Công dân điện tử
11:00An ninh Phú Thọ: Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Phim truyện 12h: Những quý bà nổi loạn – Phim HQ (Tập 21)
12:50Dành cho thiếu nhi
13:05Ca nhạc
13:25Nông nghiệp – Nông thôn Phú Thọ: Chăm sóc bưởi sau thu hoạch
13:45An ninh Phú Thọ: Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải
14:00Phim truyện: Bố là tất cả - Phim Việt Nam (Tập 7)
14:45Truyền hình Nhân đạo
15:00Thời sự Phú Thọ
15:15Văn bản chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Mật danh K2 (Tập 10)
16:05Ca nhạc
16:30Dành cho thiếu nhi: Giai điệu em yêu
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện TQ: Muôn vàn cách yêu (Tập 23)
17:45Nông nghiệp – Nông thôn: Chăm sóc bưởi sau thu hoạch
17:50Phóng sự: Đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động
18:00Hành trình khám phá
18:25An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:15Phú Thọ điểm đến: Miền quê yên bình
20:20Phim truyện HQ: Hạnh phúc mong manh (Tập 26)
21:05Phóng sự: Nuôi trồng thủy sản đặc sản
21:15An ninh Phú Thọ: Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải
21:35Truyền hình Nhân đạo
21:45Cải cách hành chính: Công dân điện tử
22:00Phim truyện: Hội bạn cực phẩm – Phim HQ (Tập 4)
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế