05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 18)
06:50*Đẹp cùng PTV: Duyên dáng áo dài
06:55*Hộp thư truyền hình
07:05*Nhịp sống thể thao
07:15*Ca nhạc: Ca Huế - Làn điệu tương tư khúc
07:45*Chuyên đề khoa giáo: Hoa giữa đời thường
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 47)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Nông thôn mới Phú Thọ: Phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới
09:30*Khoảnh khắc cuộc sống
09:35*Thuế Nhà nước: Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020
09:40*Đến với bài thơ hay: Mẹ ta trả nhớ về không
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 22)Trực tiếp
10:50*Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 20)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh: Từ vựng cho bé yêu
13:05Ca nhạc
13:30*Nông thôn mới Phú Thọ: Phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới
13:45*Đến với bài thơ hay: Mẹ ta trả nhớ về không
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 3/36)
14:50*Thuế Nhà nước: Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 13)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh: Từ vựng cho bé yêu
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 90+91)
18:25*Khoảnh khắc cuộc sống
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Phim truyện: Mối tình quân nhân - Phim TL (Tập 5/26)
21:05*Thuế Nhà nước: Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020
21:20*Nông thôn mới Phú Thọ: Phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 92)
22:10*Khoảnh khắc cuộc sống
22:25*Ca nhạc: Như hoa mùa xuân
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 19)
06:50*Khoảnh khắc cuộc sống
06:55*Nông thôn mới Phú Thọ: Phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới
07:05*Thuế Nhà nước: Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020
07:15*Đến với bài thơ hay: Mẹ ta trả nhớ về không
07:30*Ca nhạc: Như hoa mùa xuân
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 48)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Các vấn đề xã hội: Đảm bảo an toàn cho nhân dân thực hành tín ngưỡng
09:35*Hành trình di sản: Đền thờ Trạng nguyên Vũ Duệ
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 23)Trực tiếp
11:05*Tác giả - Tác phẩm: Nữ giới và nghệ thuật nhiếp ảnh
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 21)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh: Từ vựng cho bé yêu
13:05*Giai điệu trẻ
13:30*Các vấn đề xã hội: Đảm bảo an toàn cho nhân dân thực hành tín ngưỡng
13:45*Dân tộc MN&PT: Vùng cao vào mùa trồng rừng
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 4/36)
14:50*Hành trình di sản: Đền thờ Trạng nguyên Vũ Duệ
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 14)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Vui học tiếng Anh: Từ vựng cho bé yêu
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 92+93)
18:25*Sách hay cho mọi người: Bình thản làm mẹ
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Phim truyện: Mối tình quân nhân - Phim TL (Tập 6/26)
21:05*Các vấn đề xã hội: Đảm bảo an toàn cho nhân dân thực hành tín ngưỡng
21:20*Dân tộc MN&PT: Vùng cao vào mùa trồng rừng
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 93)
22:10*Tác giả - Tác phẩm: Nữ giới và nghệ thuật nhiếp ảnh
22:25*Sách hay cho mọi người: Bình thản làm mẹ
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 20)
06:50*Các vấn đề xã hội: Đảm bảo an toàn cho nhân dân thực hành tín ngưỡng
06:55*Tác giả - Tác phẩm: Nữ giới và nghệ thuật nhiếp ảnh
07:15*Dân tộc MN&PT: Vùng cao vào mùa trồng rừng
07:55*Hành trình di sản: Đền thờ Trạng nguyên Vũ Duệ
08:05*Sách hay cho mọi người: Bình thản làm mẹ
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 49)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Phim tài liệu: Khát vọng trên đỉnh Củm Cò
09:35*Giảm nghèo bền vững: Đảm bảo nguồn nước cho cây trồng ở vùng núi
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 24)Trực tiếp
11:05*Chuyên đề - Khoa giáo: Hoa giữa đời thường
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 22)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Vũ điệu tuổi thần tiên
13:05*Ca nhạc
13:30*Giảm nghèo bền vững: Đảm bảo nguồn nước cho cây trồng ở vùng núi
13:45*Phim tài liệu: Khát vọng trên đỉnh Củm Cò
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 5/36)
14:50*Học Bác mỗi ngày: “Nói cho dân nghe, làm cho dân thấy”
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 15)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Vũ điệu tuổi thần tiên
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 94+95)
18:25*An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Phim truyện: Mối tình quân nhân - Phim TL (Tập 7/26)
21:00*Học Bác mỗi ngày: “Nói cho dân nghe, làm cho dân thấy”
21:10*Giảm nghèo bền vững: Đảm bảo nguồn nước cho cây trồng ở vùng núi
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 94)
22:10*Ca nhạc: Lưu giữ hồn quê
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 21)
06:50*Học Bác mỗi ngày: “Nói cho dân nghe, làm cho dân thấy”
07:05*Giảm nghèo bền vững: Đảm bảo nguồn nước cho cây trồng ở vùng núi
07:15*Ca nhạc: Lưu giữ hồn quê
07:55*Chuyên đề - Khoa giáo: Hoa giữa đời thường
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 50)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Quốc phòng đất Tổ: LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới
09:35*Trang địa phương
09:50*Muôn cách làm giàu: Trồng cam trên đất đồi
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 25)Trực tiếp
11:05*Nông nghiệp Phú Thọ: Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 23)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Câu chuyện tuổi thơ: Nhổ củ cải
13:05*Ca nhạc
13:30*Sống khỏe mỗi ngày
13:45*Trang địa phương
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 6/36)
14:50*Quốc phòng đất Tổ: LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 16)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Câu chuyện tuổi thơ: Nhổ củ cải
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 96+97)
18:25*Văn hóa, giải trí thế giới
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Phim truyện: Mối tình quân nhân - Phim TL (Tập 8/26)
21:00*Quốc phòng đất Tổ: LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới
21:10*Sống khỏe mỗi ngày
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 95)
22:10*Nông nghiệp Phú Thọ: Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
22:30*Trang địa phương
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 22)
06:50*Văn hóa, giải trí thế giới
07:05*Trang địa phương
07:15*Góc nhìn cuộc sống + Sách hay mỗi ngày
07:25*Quốc phòng đất Tổ: LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới
07:40*Nông nghiệp Phú Thọ: Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
07:55*Muôn cách làm giàu: Trồng cam trên đất đồi
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 51)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Phóng sự: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững
09:30*Đến với bài thơ hay: Chín ngọn nến trong đêm
09:40*Tổ quốc và người chiến sỹ Hải quân
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 26)Trực tiếp
10:50*Chuyên đề khoa giáo: Tư liệu dòng họ đến di sản Thế giới
11:15*Phú Thọ điểm đến: Làng cổ Sơn Vi
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 24)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Câu chuyện tuổi thơ: Nhổ củ cải
13:05*Ca nhạc
13:30*Phóng sự: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững
13:45*Nông thôn mới Tây Bắc
13:55*Phú Thọ điểm đến: Làng cổ Sơn Vi
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 7/36)
14:50*Đến với bài thơ hay: Chín ngọn nến trong đêm
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 17)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 98+99)
18:25*An toàn giao thông
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Phú Thọ điểm đến: Làng cổ Sơn Vi
20:20*Phim truyện: Mối tình quân nhân - Phim TL (Tập 9/26)
21:00*Phóng sự: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững
21:10*Đến với bài thơ hay: Chín ngọn nến trong đêm
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 96)
22:10*Tổ quốc và người chiến sỹ Hải quân
22:30*Nông thôn mới Tây Bắc
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 23)
06:45*Phú Thọ điểm đến: Làng cổ Sơn Vi
06:50*Phóng sự: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững
07:05*Ca nhạc: Con nợ mẹ
07:40*Tổ quốc và người chiến sỹ Hải quân
07:55*Sống khỏe mỗi ngày
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 52)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Sắc màu Tây Bắc
09:30*Phim tài liệu: Ông Phúc
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 27)Trực tiếp
10:50*Tạp chí Văn nghệ: Vẻ đẹp người phụ nữ
11:15*Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 25)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Khám phá các địa điểm du lịch Phú Thọ
13:05*Những ca khúc được yêu thích
13:30*Chuyên đề - khoa giáo: Bắp sinh khối từ đồng ruộng ra nước ngoài
13:45*PTV – Kết nối yêu thương
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 8/36)
14:50*Sắc màu Tây Bắc
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 18)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Chúng em vui múa hát
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 100+101)
18:25*Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*PTV – Kết nối yêu thương
20:20*Phim truyện VN: Ngày mai bình yên (Tập 8/36)
21:00*Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ
21:10*Sắc màu Tây Bắc
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 97)
22:10*Tạp chí Văn nghệ: Vẻ đẹp người phụ nữ
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế
05:32Khởi động cùng PTV
05:40Phú Thọ ngày mới
06:00Sóng gió gia đình - Phim VN (Tập 24)
06:50*Những ca khúc được yêu thích
07:05*Sắc màu Tây Bắc
07:40*Tạp chí Văn nghệ: Vẻ đẹp người phụ nữ
07:55*Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ
08:10Phim truyện HQ: Bố là tất cả (Tập 53)
09:00Thời sự Phú Thọ
09:20*Hộp thư truyền hình
09:30Nhịp sống thể thao
09:45*Giảm nghèo bền vững: Đảm bảo nguồn nước cho cây trồng ở vùng núi
10:00Phim truyện: Bữa tối của diều hâu – Phim VN (Tập 28)Trực tiếp
10:50Đẹp cùng PTV: Sét đồ công sở nữ
11:05*Chuyên đề - Khoa giáo: Nhân rộng mô hình nông- lâm kết hợp
11:20Thị trường tiêu dùng
11:30Thời sự Phú Thọ
11:45Tin Quốc tế
12:00Bí mật của chồng tôi – Phim HQ (Tập 26)
12:50*Dành cho thiếu nhi: Những bông hoa đất Tổ: Học giỏi, tài năng
13:05*Ca nhạc
13:30*Dân tộc và miền núi: Tiếng Cao Lan
13:45*Nhịp sống thể thao
13:55*Đẹp cùng PTV: Sét đồ công sở nữ
14:00*Phim truyện: Vực thẳm chiều trôi – Phim VN (Tập 9/36)
14:50*Hộp thư truyền hình
15:00Bản tin thời sự
15:15Văn bản, chính sách pháp luật
15:20Phim truyện: Bí mật cây cầu cũ - (Tập 19)
16:05*Ca nhạc
16:30*Dành cho thiếu nhi: Những bông hoa đất Tổ: Học giỏi, tài năng
16:45Báo chí trong ngày
16:55Phim truyện HQ: Đêm trắng ở Apgujeong (Tập 102+103)
18:25*Đẹp cùng PTV: Sét đồ công sở nữ
18:30Bản tin 18h30
18:40Thị trường tiêu dùng
18:47Tin Quốc tế
19:00Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH VN
19:45Thời sự Phú Thọ
20:10Dự báo thời tiết
20:15*Nhịp sống thể thao
20:20*Phim truyện VN: Ngày mai bình yên (Tập 9/36)
21:00*Hộp thư truyền hình
21:10*Đẹp cùng PTV: Sét đồ công sở nữ
21:25Phim truyện HQ: Kẻ thù ngọt ngào (Tập 98)
22:10*Chuyên đề - Khoa giáo: Nhân rộng mô hình nông- lâm kết hợp
22:45Thời sự cuối ngày
23:05Dự báo thời tiết
23:10Thị trường tiêu dùng
23:20Tin Quốc tế