Quyết định Về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2020 (Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020)

1,620 Lượt xem
30/06/2020

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Video trong chuyên đề