Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2020 (Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp Tỉnh Phú Thọ năm 2020)

695 Lượt xem
03/06/2020

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận