THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND tỉnh từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021

595 Lượt xem
28/07/2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân và Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày 10/8/2021. Người tiếp công dân: Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Ngày 10/9/2021. Người tiếp công dân: Chủ tịch HĐND tỉnh

3. Ngày 11/10/2021. Người tiếp công dân: Chủ tịch HĐND tỉnh

4. Ngày 10/11/2021. Người tiếp công dân: Chủ tịch HĐND tỉnh

5. Ngày 10/12/2021. Người tiếp công dân: Chủ tịch HĐND tỉnh

Vậy thông báo để các cơ quan, đơn vị biết.

                                                                                                                           TL. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                     Cao Văn Thắng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Video trong chuyên đề