Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2023 - Kinh phí phối hợp thực hiện tuyên truyền với kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam

1,062 Lượt xem
01/06/2023