Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2022 - Kinh phí phối hợp thực hiện tuyên truyền với kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV)

2,001 Lượt xem
07/09/2022