Hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

181 Lượt xem
27/03/2021

Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong 2 ngày 27, 28/3/2021, tại trường quay S8, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức - lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã lắng nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII truyền đạt 5 chuyên đề với nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết của Đảng. 

Cán bộ, đảng viên, viên chức - lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tham gia học tập nghiêm túc với tinh thần và ý thức cao.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến tất cả các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tham dự.

Tỉnh Phú Thọ có gần 300 điểm cầu từ tỉnh đến xã với gần 41.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. 

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận